4 DECEMBER 2018. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 augustus 2017 betreffende de aanwijzing van gewestelijke toezichthouders, gewestelijke milieuopsporingsambtenaren en gemachtigde ambtenaren bij het Agentschap voor Natuur en Bos overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid

Documenten

Publicatiedatum

ma, 14/01/2019

Regio

Vlaanderen