31 MEI 2018. - Ordonnantie houdende instemming met de wijziging aan het Protocol bij het Verdrag van 13 november 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, inzake zware metalen, gedaan op 13 december 2012 te Genève

Documenten

Publicatiedatum

vr, 08/06/2018

Regio

Brussel