30 JULI 2019. - Ministerieel besluit houdende verlenging van de concessie voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen in de territoriale zee en op het continentaal plat van België toegekend aan DC Industrial N.V., Gachardstraat 88, bus 12, te 1050 Brussel

Documenten

Publicatiedatum

vr, 09/08/2019

Regio

België