30 AUGUSTUS 2018. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van 17 november 2011 tot vastlegging van de broeikasgasemissierechten die kosteloos worden toegewezen aan vliegtuigexploitanten voor de periode 2012 en de periode 2013-2020, voor wat betreft de periode 2017-2023.,

Documenten

Publicatiedatum

di, 11/09/2018

Regio

Wallonië