3 OKTOBER 2019. - Besluit van het hoofd van de afdeling Handhaving tot wijziging van het besluit van het hoofd van de afdeling Handhaving houdende subdelegatie van sommige bevoegdheden inzake Omgeving aan personeelsleden van de afdeling en tot opheffing van het besluit van het hoofd van de afdeling Handhaving houdende aanwijzing van de rekenplichtige ambtenaren van het Grondfonds

Documenten

Publicatiedatum

ma, 04/11/2019

Regio

Vlaanderen