3 JULI 2017. - Ministerieel besluit houdende de wijziging van bijlage 1 van het VLAREL naar aanleiding van de vastlegging van de inhoud en de minimale duur van de bijscholing en het bijhorende examen voor de technici verwarmingsaudit

Documenten

Publicatiedatum

vr, 14/07/2017

Regio

Vlaanderen