29 JUNI 2017. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het regelgevend deel van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, voor wat betreft de certificering van installateurs van individuele zuiveringsystemen

Documenten

Publicatiedatum

vr, 11/08/2017

Regio

Wallonië