29 JULI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1981 betreffende de instrumenten bestemd voor het meten van de elektrische energie

Documenten

Publicatiedatum

ma, 12/08/2019

Regio

België