28 MEI 2019. - Ministerieel besluit houdende bepaling van de inhoud van het milieueffectenverslag met betrekking tot de voorkomings- en toezichtsgebieden van de oppervlakte- of grondwaterwinningen

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Wallonië