28 MEI 2019. - Ministerieel besluit houdende bepaling van de inhoud van het milieueffectenverslag met betrekking tot de voorkomings- en toezichtsgebieden van de oppervlakte- of grondwaterwinningen

Documenten

Publicatiedatum

ma, 16/09/2019

Regio

Wallonië