28 FEBRUARI 2019. - Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 4bis van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen wat betreft de erkenning van de bijproducten

Documenten

Publicatiedatum

di, 16/04/2019

Regio

Wallonië