27 JANUARI 2017. - Ministerieel besluit tot goedkeuring van het bijzonder waterverkoopreglement (BWVR) van Pidpa van 9 november 2016 in uitvoering van artikel 16, § 2, van het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending

Documenten

Publicatiedatum

do, 16/03/2017

Regio

Vlaanderen