25 OKTOBER 2019. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 september 2014 tot oprichting en samenstelling van het toezichtcomité ter implementatie van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling voor de periode 2014-2020

Documenten

Publicatiedatum

di, 26/11/2019

Regio

Vlaanderen