23 MAART 2017. - Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het voorontwerp van wijziging van het saneringsplan per onderstroomgebied van de Lesse (bladen 1/31; 2/31; 3/31; 4/31, 8/31; 11/31; 15/31; 16/31; 20/31; 21/31; 22/31; 23/31; 25/31 en 27/31) en waarbij de voorgelegde wijzigingen niet aan een milieueffectbeoordeling onderworpen worden

Documenten

Publicatiedatum

wo, 19/04/2017

Regio

Wallonië