23 MAART 2017. - Besluit van de Waalse Regering tot definitieve aanneming van de gedeeltelijke herziening van het gewestplan Marche-La Roche met het oog op de opneming van een ontginningsgebied als uitbreiding en in de nabijheid van de steengroeve van Préalle en, bij wijze van planologische compensaties, van landbouwgebieden, bosgebieden en groengebieden op het grondgebied van de gemeente Durbuy (Heyd, Bomal, Grandhan en Tohogne). - Erratum

Documenten

Publicatiedatum

vr, 11/08/2017

Regio

Wallonië