22 JULI 2019. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedure tot het bekomen van een gebruiksvergunning voor de zones voor commerciële en industriële activiteiten in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
België