22 JULI 2019. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedure tot het bekomen van een gebruiksvergunning voor de zones voor commerciële en industriële activiteiten in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België

Documenten

Publicatiedatum

vr, 20/09/2019

Regio

België