22 FEBRUARI 2019. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 tot aanwijzing van de leden, plaatsvervangende leden en onafhankelijke deskundigen van de strategische adviesraad "Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen" en tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 tot aanwijzing van de leden, plaatsvervangende leden en onafhankelijke deskundigen van de strategische adviesraad "Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen"

Documenten

Publicatiedatum

do, 21/03/2019

Regio

Vlaanderen