22 AUGUSTUS 2019. - Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het ontwerp tot wijziging van het saneringsplan per onderstroomgebied nr. 2019/01 - (betrokken onderstroomgebieden: Lesse, Maas stroomopwaarts en Maas stroomafwaarts). - Erratum

Documenten

Publicatiedatum

di, 05/11/2019

Regio

Wallonië