21 OKTOBER 2019. - Besluit van de Gedelegeerd Bestuurder betreffende de aanstelling van gewestelijke toezichthouders met toepassing van artikel 12, 15°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid

Documenten

Publicatiedatum

do, 31/10/2019

Regio

Vlaanderen