21 MEI 2019. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2018 houdende algemene bepalingen inzake de energieprestatieregelgeving, energieprestatiecertificaten en de certificering van aannemers en installateurs, wat betreft het verlenen van een algemene vrijstelling van de EPB-eisen voor verwarmingsinstallaties bij renovaties waarbij de bestaande ketel behouden blijft

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Vlaanderen