21 JUNI 2018. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de omtrek en de voorwaarden voor het beheer van het erkende natuurreservaat « La Vallée de l'Olef » te Büllingen, Rocherath en Wirtzfeld (Büllingen) en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 mei 2003 houdende oprichting van het geleide domaniaal reservaat "Olef" te Büllingen

Documenten

Publicatiedatum

di, 10/07/2018

Regio

Wallonië