2 MEI 2019. - Decreet tot wijziging van verschillende decreten met het oog op de opneming van sociale, ethische en milieuclausules in de overheidsopdrachten gesubsidieerd door het Waalse Gewest

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Wallonië