2 MEI 2019. - Decreet tot wijziging van verschillende decreten met het oog op de opneming van sociale, ethische en milieuclausules in de overheidsopdrachten gesubsidieerd door het Waalse Gewest

Documenten

Publicatiedatum

di, 27/08/2019

Regio

Wallonië