18 JULI 2019. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 20 april 2017 waarbij de "Société publique d'aide à la qualité de l'environnement" (Openbare maatschappij voor hulpverlening inzake de verbetering van het leefmilieu) gelast wordt maatregelen te nemen voor de sanering van de site "Les Vanneaux" te Colfontaine

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Wallonië