18 JULI 2019. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 2008 tot toekenning van subsidies voor afvalpreventie en -beheer aan de plaatselijke besturen

Documenten

Publicatiedatum

wo, 30/10/2019

Regio

Wallonië