18 APRIL 2017. - Besluit van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle houdende aanduiding van de gemachtigde van de directeur-generaal voor wat betreft de sanctionering van inbreuken op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voort-spruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle of haar uitvoeringsbesluiten

Documenten

Publicatiedatum

di, 16/05/2017

Regio

België