17 JULI 2019. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 24 april 2019 houdende vastlegging van het model en de inhoud van de brieven in het kader van de procedure om de toevoer van elektriciteit en aardgas af te sluiten voor regularisatie in geval van energiefraude

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Vlaanderen