16 OKTOBER 2019. - Besluit van de gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Landmaatschappij houdende delegatie van bepaalde personeelsbevoegdheden aan de adjunct directeur-generaal, de afdelingshoofden en het diensthoofd Personeel en Organisatie

Documenten

Publicatiedatum

di, 05/11/2019

Regio

Vlaanderen