16 NOVEMBER 2017. - Decreet tot wijziging van de artikelen D.II.23, D.II.64, D.VI.17, D.VI.49 en D.VII.1 van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling en waarin een artikel D.II.25bis wordt ingevoegd

Documenten

Publicatiedatum

do, 07/12/2017

Regio

Wallonië