16 MEI 2019. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van Boek II van het Wetboek van Leefmilieu, dat het Waterwetboek inhoudt, met het oog op een betere bescherming van de oppervlaktewaterwinningen voor tot drinkwater verwerkbaar water en de grondwaterwinningen en verscheidene bepalingen terzake

Documenten

Hoofddocument
        Bijlage 1

Publicatiedatum

wo, 11/09/2019

Regio

Wallonië