15 FEBRUARI 2018. - Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 december 2015 waarbij wordt besloten tot de landinrichting « Edingen » over te gaan

Documenten

Publicatiedatum

do, 08/03/2018

Regio

Wallonië