12 MEI 2019. - Koninklijk besluit betreffende de modaliteiten voor de toekenning van de jaarlijkse subsidies aan de koepels van niet-gouvernementele milieuorganisaties voor wat betreft de materies die behoren tot de bevoegdheid van de federale overheid

Documenten

Publicatiedatum

vr, 14/06/2019

Regio

België