12 JANUARI 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van titel 1 betreffende chemische agentia van boek VI van de codex over het welzijn op het werk, wat de lijst van de grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia betreft en van titel 2 betreffende kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia van boek VI van de codex over het welzijn op het werk

Documenten

Hoofddocument
        Bijlage 1

Publicatiedatum

di, 21/01/2020

Regio

België