12 DECEMBER 2019. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de in artikel 5 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening bedoelde gemachtigde ambtenaren

Documenten

Publicatiedatum

do, 09/01/2020

Regio

Brussel