11 MAART 2019. - Ministerieel besluit tot vaststelling van het formulier voor de aanvraag tot erkenning van personen die een putboring of uitrusting verrichten die bestemd is voor een toekomstige grondwaterwinning, de installatie van geothermische sondes, de geologische erkenning, de prospectie, de installatie van piëzometers, alsook van het formulier dat de datum van het begin van de werken aankondigt

Documenten

Publicatiedatum

vr, 12/04/2019

Regio

Wallonië