10 NOVEMBER 2017. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende aanpassing van diverse besluiten van de Vlaamse Regering naar aanleiding van de ontbinding van het Agentschap Geografische Informatie Vlaanderen en de oprichting van het agentschap Informatie Vlaanderen en het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen

Documenten

Publicatiedatum

vr, 12/01/2018

Regio

Vlaanderen