10 JANUARI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering over tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011 houdende bepalingen van rechten en plichten van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten met betrekking tot de levering van water bestemd voor menselijke consumptie, de uitvoering van de saneringsverplichting, de niet-aangesloten binneninstallatie en installaties voor tweedecircuitwater in onroerende goederen die niet aangesloten zijn of worden op het openbaar waterdistributienetwerk, en het algemeen waterverkoopreglement, wat betreft de keuringsverplichting van de binneninstallatie en de privéwaterafvoer

Documenten

Publicatiedatum

di, 14/01/2020

Regio

Vlaanderen