1 MAART 2018. - Ministerieel besluit houdende de bepaling van de klassen van bijdrageplichtige veebedrijven en nadere bepalingen over het abonnement voor de financiering van de ophaling en verwerking van krengen voor 2018

Documenten

Publicatiedatum

di, 13/03/2018

Regio

Vlaanderen