1 JULI 2019. - Ministerieel besluit tot wijziging van de ministeriële besluiten ecologiepremie, strategische ecologiesteun en strategische transformatiesteun, wat betreft de opheffing van de voorwaarde inzake de financiële ratio's, de verduidelijking van de voorwaarde inzake de achterstallen bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voor de strategische transformatiesteun en de delegatie van de beslissingsbevoegdheid aan het hoofd van het Agentschap Innoveren en Ondernemen voor de ecologiepremie

Documenten

Publicatiedatum

do, 18/07/2019

Regio

Vlaanderen