Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/495 van de Commissie van 24 maart 2020 tot vaststelling van een dertiende bijgewerkte lijst van gebieden van communautair belang voor de Atlantische biogeografische regio (Kennisgeving geschied onder nummer C(2020) 1811)

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Europa