Besluit (EU) 2023/1006 van de Raad van 25 april 2023 betreffende het namens de Europese Unie tijdens de elfde vergadering van de Conferentie van de Partijen bij het Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen in te nemen standpunt over de voorstellen tot wijziging van bijlage A bij dat verdrag

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Europa