Besluit (EU) 2020/519 van de Commissie van 3 april 2020 tot vaststelling van het sectorale referentiedocument betreffende beste milieubeheerpraktijken, sectorale milieuprestatie-indicatoren en benchmarks voor topprestaties voor de afvalbeheersector, in het kader van Verordening (EG) nr. 1221/2009 inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS) ( 1 )

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Europa