23 FEBRUARI 2023. - Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van afwijkingen van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2023 wat betreft de toepassing van de normen voor een goede landbouw- en milieuconditie van grond (GLMC-normen) 7 en 8 voor claimjaar 2023

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Wallonië