Onderzoeksrapporten

TITEL DATUM
Evaluatie ontsluitingsmethode voor de bepaling van fosfor in veevoeder
C. Vanhoof, F. Beutels, K. Duyssens en K. Tirez
dec 2012
Evaluatie discrete analyser voor de bepaling van nitraat en ammonium in bodem en mest
C. Vanhoof, A. Cluyts, E. Poelmans, W. Wouters en K. Tirez
jan 2012
Houdbaarheid van N parameters en destructie van P in mestmonsters
C. Vanhoof, A. Cluyts, K. Duyssens, E. Poelmans, Wendy Wouters en K. Tirez
sept 2011
Validatie meetmethodiek voor bepaling van plantbeschikbare P in ammoniumlactaat
L. Goetelen, Groep AN, C. Vanhoof en K. Tirez
feb 2011
Houdbaarheid van bodemmonsters voor de bepaling van nitraatresidu
C. Vanhoof, J. De Wit, W. Wouters en K. Tirez
dec 2010
Optimaliseren van de bemonsteringsmethodiek bij rij- en bandbemeste groentepercelen voor de bepaling van het nitraatgehalte
C. Vanhoof, H. Van den Broeck, Groep AN en K. Tirez
jan 2010
Invloed van de boordiameter en de monstervoorbehandeling op de analyseresultaten van nitraat in de bodem
C. Vanhoof, H. Van den Broeck, J. Patyn, Groep AN en K. Tirez
maa 2009