Onderzoeksrapporten

  TITEL DATUM
CHLOOR Validatie van de bemonstering en analyse van chloor volgens EPA method 26 en VDI 3488 Blatt 2
W. Swaans, E. Damen, R. Brabers, W. Aerts
2004
Validatie van de bemonstering en analyse van chloor volgens EPA method 26 en gemodificeerde methode (vervolg)
W. Swaans, E. Damen, R. De Fré
2005
Test van de compendiummethode voor chloor in aanwezigheid van CO2
W. Swaans, R. De Fré, G. Otten, W. Aerts, B. Bayens, A. Cluyts, E. Damen
2009
CO Equivalentie van CO meting met de referentiemethode en bepaling van de meetonzekerheid volgens prEN 15058
W. Swaans, R. De Fré, R. Brabers
2006
DIOLEN De kwantitatieve bepaling van op XAD-7 geadsorbeerde DIOLEN met GC-FID
M. Spruyt, D. Poelmans, L. Verbeke
2005
FENOL Validatie van de bemonstering van fenol in water en analyse met de 4-amino-antipyrine-methode
W. Swaans, R. Brabers, W. Aerts
2003
FLUORIDE Validatie van de generatie en bemonstering met aansluitende analyse van fluoride volgens NBN T95-501
W. Swaans, E. Damen, R. De Fré
2005
FORMALDEHYDE Validatie van de bemonstering van formaldehyde volgens EPA-methode 0011 en aansluitende HPLC-analysemethode (DNPH-methode)
W. Swaans, R. Brabers, R. Mannaerts, A. Borburgh
2003
Validatie van de bemonstering en spectrofotometrische analyse van formaldehyde volgens EPA methode 316
W. Swaans, R. Brabers, W. Aerts
2003
NH3 Validatie van een meetmethode voor NH3 in emissies
W. Swaans, R. De Fré, G. Otten E. Damen, J. Daems, W. Aerts, N. Moonen 
2007
NOx Equivalentietesten van NO/NO2-meting met NDIR/NDUV met de referentiemethode volgens EN 14792 met chemiluminescentie
W. Swaans, R. De Fré, R. Brabers, E. Damen 
2006
PERCHLOORETHYLEEN Ontwikkeling van een meetmethode om de concentratie van PER (tetrachlooretheen) in de lucht te bepalen voor textielreinigingsmachines die gebruikmaken van PER als reinigingsmiddel
F. Sleeuwaert, B. Baeyens, W. Aerts, G. Lenaers en R. Brabers
2014
SO2 Equivalentietesten van de SO2 meting in emissies (NDUV) met de referentiemethode EN 14791
F. Maes, R. De Fré, D. Poelmans, W. Swaans
2006
STOFHINDER Meetmethode voor potentiële stofhinder
W. Swaans, R. De Fré, M. Van Poppel, J. Daems, B. Baeyens, P. Jannis, G. Borgmans 
2009
TRICHLOORAMINE Validatieverslag van de meetmethode van trichlooramine in zwembadlucht
W. Swaans, M. Spruyt, W. Aerts, A. Cluyts, D. Poelmans, G. Lenaers 
2015
VOS Ontwikkeling van meetmethodieken voor de kwantificatie van vluchtige organische stoffen
R. De Fré, F. Sleeuwaert, M. Wevers
1997
Gecombineerde methode voor de kwantitatieve bepaling van op actief kool geadsorbeerde Vluchtige Organische Stoffen met GC-MS
F. Geyskens, M. Spruyt, J. Lauwers, G. Lenaers
2018
Gecombineerde methode voor de kwantitatieve bepaling van op koolstof moleculaire zeef geadsorbeerde Vluchtige Organische Stoffen met GC-MS
F. Geyskens, M. Spruyt, J. Lauwers, G. Lenaers
2018
WATER Compendium lucht: Bepaling van water in gasstromen
W. Swaans, R. Brabers, R. De Fré 
1998
Conformiteit van de waterbepaling in gasstromen door condensatie/adsorptie op silicagel met de EN 14790 en validatie van de dauwpuntsmonitor M&C Optica
W. Swaans, R. Brabers, R. De Fré 
2006
MEETGASKOELERS Richtlijnen voor omgang met meetgaskoelers bij de meting van NO2 en SO2 in vochtig afgas
W. Swaans, R. Brabers, G. Lenaers, B. Baeyens, W. Aerts
2018