Code van goede praktijk

Onderstaande Codes van Goede Praktijk werden opgesteld door de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) als referentielaboratorium in opdracht van de Vlaamse Overheid, Departement Leefmilieu, natuur & energie (LNE), en in samenwerking en overleg met een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van fabrikanten, installateurs, eindgebruikers in de watersector en toezichthouders.

Elektromagnetische debietmeting van afvalwater in gesloten systemen

Deze Code van Goede Praktijk beschrijft de richtlijnen voor de installatie, het onderhoud en controle van elektromagnetische (EM) debietmeters voor afvalwater. Deze Code legt een aantal periodieke controles en voorschriften voor de installatie en het onderhoud van een gesloten debietmeetsysteem op, zodat de bepaling van het debiet als voldoende betrouwbaar kan beschouwd worden. Het uitgangspunt hierbij was dat de kwaliteit van een debietmeting door of via apparatuur van de exploitant, een zelfde kwaliteitsniveau moeten behalen als deze door een erkend laboratorium.