01/31/2012 - 12:11

Zure regen in Vlaanderen in 2010

Terug naar artikeloverzicht

De Vlaamse Milieumaatschappij baat een depositiemeetnet verzuring uit. Dit meetnet bestaat uit 9 meetplaatsen waar de VMM de totale verzurende depositie meet. Deze metingen bepalen de concentratie en depositie van ammonium en ammoniak, nitraat, nitriet en stikstofdioxide, sulfaat en zwaveldioxide. Dit rapport beschrijft de resultaten van 2010. Zowel de meetresultaten, de modelberekeningen als de trend over de jaren heen zijn opgenomen.

 

 

Uitgever: Vlaamse Milieumaatschappij - VMM