07/30/2012 - 17:15

Visie 2050: Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling 2010-2014

Terug naar artikeloverzicht

De publicatie bevat de visie voor 2050 van de Vlaamse overheid, die de basis vormt van de Vlaamse strategie voor duurzame ontwikkeling. De tekst is onderverdeeld in enkele grote systemen die elkaar soms overlappen: het systeem van bouwen en wonen, dat van materialen, energie, voedsel, gezondheid, mobiliteit en kennis en leren. Ook de sociaal-culturele, economische, ecologische, internationale en institutionele dimensie zijn onontbeerlijk. Per systeem staat op de eerste plaats de langetermijnvisie voor 2050. Enkele concrete voorbeelden uit Vlaanderen en elders tonen aan dat het al een stukje realiteit is. Daarnaast zijn er citaten van visionairen, een vooruitblik hoe de toekomst er zou kunnen uitzien, en een terugblik hoe het leven vijftig jaar geleden was. Tot slot bevat de brochure een overzicht van de Vlaamse strategie voor duurzame ontwikkeling 2010-2014.

 

Uitgever: Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid. Afdeling Stafdienst van de Vlaamse Regering. Duurzame Ontwikkeling