02/04/2020 - 00:00

TOTEM-tool erkend voor BREEAM-certificering

TOTEM
Terug naar artikeloverzicht

TOTEM, de Belgische tool voor de beoordeling van de milieuprestatie van gebouwen op basis van een levenscyclusanalyse van materialen, is nu erkend als één van de instrumenten die gebruikt kunnen worden binnen de BREEAM-certificering. De tool is het resultaat van een intensief samenwerkingsproject tussen de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), Leefmilieu Brussel en de Service Public de Wallonie.

Wat is BREEAM?

BREEAM is een internationaal beoordelingssysteem voor duurzaamheid van gebouwen. Meer dan twee miljoen gebouwen zijn al BREEAM gecertificeerd in niet minder dan 85 landen. Dit beoordelingssysteem evalueert de duurzaamheid van gebouwen volgens tien thema's: beheer, gezondheid en welzijn, energie, transport, water, afval, landgebruik, biodiversiteit, innovatie en materialen.

Wat is TOTEM?

De TOTEM-tool stelt gebruikers in staat om de milieu-impact van materialen in bouw- en renovatieprojecten gedurende hun hele levenscyclus te berekenen en vooral te verminderen. Met TOTEM kunnen architecten, studiebureaus en overheden gebouwen ontwerpen die, naast het behalen van goede energieprestaties, de druk op de natuurlijke hulpbronnen verminderen en de afvalproductie beperken.

TOTEM is een publieke, transparante en gebruiksvriendelijke interface die het resultaat is van een intensieve samenwerking tussen de drie gewesten. De tool werd in februari 2018 gelanceerd en richt zich vooral op een publiek van ontwerpers (architecten en studiebureaus). Twee jaar na de lancering heeft TOTEM meer dan 2.000 gebruikers.

TOTEM draagt bij aan de transitie naar circulaire economie

De overgang naar een circulaire economie is één van de prioritaire doelstellingen van de OVAM. In een circulaire economie gaan we onder meer bewust om met het gebruik van materialen om zo de materialenkringloop te kunnen sluiten. De TOTEM-tool is daarvoor een handig hulpmiddel. De keuze van materialen bij de bouw of renovatie van gebouwen is immers van groot belang voor de globale ecologische voetafdruk van gebouwen. Dankzij TOTEM kan u duurzame en circulaire keuzes maken. De OVAM vond het dan ook zeer belangrijk om deze tool mee te ontwikkelen.

Hoe gebruikt u TOTEM in BREEAM?

Vanaf maart is TOTEM beschikbaar voor gebruik in de "BREEAM International New Construction 2013 and 2016" en "BREEAM International Refurbishment and Fit Out 2015 calculators" binnen het materialencriterium "MAT 01". Met TOTEM kan u een "5+ EXEMPLARY" score behalen , wat de maximale rating is voor dit criterium. 

TOTEM erkend binnen GRO

U kan TOTEM ook gebruiken in de Vlaamse duurzaamheidsmeter GRO, binnen het criterium “MAT2”.

Meer informatie:

 

Bron: De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, Vlaamse Overheid