04/30/2013 - 15:14

Technische handleiding nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten

Terug naar artikeloverzicht

Op 17 februari 2012 keurde de Vlaamse Regering een wijziging van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning of kortweg VLAREM goed. De wijziging betreft het invoeren van een maximaal geluidsniveau voor muziekactiviteiten. De publicatie is een technische toelichting bij deze wijziging. In de eerste plaats komen de wijziging zelf en de eventuele administratieve verplichtingen die daaraan verbonden zijn aan bod. Daarnaast biedt de handleiding een overzicht van de verschillende mogelijkheden per muziekactiviteit. Hierbij worden niet enkel de wijzigingen in de indelingsrubriek besproken, maar ook de maximale geluidsniveaus in de inrichting die vanaf 1 januari 2013 van toepassing zijn. Er wordt ook een link gelegd met de bestaande regelgeving voor geluidsnormen in de omgeving van de inrichting. Vervolgens wordt er dieper ingegaan op de technische aspecten zoals de meetplaats, de meetapparatuur, de gehoorbescherming. Een aantal algemene technieken om het geluidsniveau in de inrichting te beheersen zoals optimalisatie van de geluidsversterking en geluidsabsorptie worden behandeld. De handleiding geeft een reeks van maatregelen om een zo optimaal mogelijke totale muziekbeleving te creëren.

 

Uitgever: Departement Leefmilieu, Natuur en Energie. Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu en Gezondheid