05/30/2012 - 15:37

Saneringscontracten 2006-2011. Een blik vooruit

Terug naar artikeloverzicht

Bedrijven kunnen met Aquafin NV een contract afsluiten voor de sanering van hun bedrijfsafvalwater. Het rapport geeft een overzicht van de saneringscontracten voor de periode 2006-2011. Er wordt ook nagegaan hoe dit saneringsinstrument verder kan ontwikkeld worden.

 

 

Uitgever: Vlaamse Milieumaatschappij - VMM